دوره های آموزشی

create-different-types-of-events

  • شرکت در دوره ی آموزشی فلزکاری و معدن کاری که کاشان یک ماه 1378
  • شرکت در دوره آموزشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS سه ماه 1379
  • شرکت در دوره آموزشی ساماندهی اشیاء موزه ایران باستان یک ماه 1379
  • شرکت در دوره آموزش کاوشهای باستان شناسی تپه زاغه دشت قزوین دو ماه 1374
  • شرکت در دوره آموزش غواصی جزیره کیش تا سطح غواص دو ستاره cmas
  • شرکت در دوره آموزشی یونسکو با موضوع کنوانسیون میراث فرهنگی زیر آب. 1383
  • شرکت در دو دوره معرفت افزایی 1392

This site is protected by wp-copyrightpro.com