مقالات علمی

article-clipart-1276469941

 • مقاله ” پژوهشی در بررسی باستان شناسی زیر آب سواحل بندر ریگ گناوه” مجله علمی و پژوهشی “مطالعات باستان شناسی” دوره 4 ، شماره 6 ، بهار و تابستان. 1393 .
 • مقاله ” تحلیل معماری بندر باستانی سیراف در بخش ساحلی: با تکیه بر مطالعات باستان شناسی زیر آب ” مجله علمی و پژوهشی” مطالعات باستان شناسی” دانشگاه تهران .دوره 6 شماره 1 .بهار و تابستان 1393.
 • مقاله ” مطالعه دیوار ساحلی بندر تاریخی سیراف ” مجموعه مقالات همایش باستان شناسی دانشگاه بیرجند. اردیبهشت 92.
 • مقاله ” بررسی نقش کشتی های تاریخی بر روی آثار معماری سواحل خلیج فارس” مجله اثر – شماره 60 بهار 1392.
 • مقاله “تجارت دریایی ساسانی ها در خلیج فارس بر اساس خمره های اژدری شکل پارتی و ساسانی” مجله انگلیسی علمی و پژوهشی ” انجمن باستان شناسان ایران “. دانشگاه تربیت مدرس (پذیرش برای چاپ).
 • مقاله ” ساسانیان در خلیج فارس بر اساس داده های باستان شناسی” مجله علمی پژوهشی-اینترنتی “ساسانیکا” 2011 .
 • پوستر “باستان شناسی زیر آب خلیج فارس ” همایش باستان شناسی زیر آب در دانشگاه دورهام انگلستان. 2009 .
 • مقاله ” آمفورا، مهترین یافته در تجارت دریایی خلیج فارس ” همایش راه های باستانی دریایی در دانشگاه گرینویچ. لندن 2009 .
 • مقاله ” جغرافیای تاریخی خلیج فارس ” همایش ایران شناسی با موضوع خلیج فارس.
 • مقاله ” بررسی باستان شناسی بوشهر ” مجله علمی پژوهشی “ایران ” به زبان انگلیسی در لندن. 1385 .
 • مقاله ” سیر تحول و جابجایی بنادر تاریخی خلیج فارس” مجموعه مقالات همایش بین المللی ایران شناسی در سیراف. 1386 .
 • مقاله ” باستان شناسی زیر آب بندر ریگ ” مجموعه مقالات همایش ایران شناسی – 1383 .
 • مقاله ” گاهنگاری نسبی شهرستان بندر عباس ” مجله علمی پژوهشی “دانشکده ادبیات “دانشگاه تهران. 1385 .
 • مقاله ” گنبد سرخ بندر عباس ” مجله گزارش های باستان شناسی – 6 در پژوهشکده باستان شناسی، ویژه نامه دوره اسلامی و مجله اثر شماره 47 .
 • مقاله ” سازه های آب در شهرستان جم، بوشهر” مجموعه مقالات همایش انسان و آب رامسر 1382 .
 • مقاله ” نگاهی به مساجد تاریخی گیلان ” مجموعه مقالات همایش فرهنگی گیلان.
 • مقاله ” – GIS و کاربرد آن در باستان شناسی ” مجله باستان شناسی و تاریخ.
 • مقاله ” – GPS و کاربرد آن در باستان شناسی ” گزارش های باستان شناسی 5.
 • مقاله ” معماری اریسمان همزمان با سیلک – 4 ” مجموعه مقالات همایش یک روزه اریسمان.
 • مقاله” محوطه باستانی واگین سو ” گزارش های باستان شناسی – 7 جلد دو.
 • مقاله ” گزارش مقدماتی کاوش محوطه تنگاب ” همایش باستان شناسان جنوب آسیا شیراز.
 • پوستر ” معماری گونسپان ملایر” همایش یازدهم باستان شناسی پژوهشکده باستان شناسی. 1391

خلاصه مقاله :

 • خلاصه مقاله ” باستان شناسی زیر آب دریاچه تخت سلیمان ” همایش شمال غرب.
 • خلاصه مقاله ” باشتان شناسی زیر آب دریای مازندران ” همایش شمال وشمال شرق.
 • خلاصه مقاله ” مطالعه دیوار ساحلی بندر سیراف …. ” همایش دانشگاه بیرجند اردیبهشت – 92.
 • خلاصه مقاله ” جستجوی بندر گمشده نجیر…. ” همایش دوره اسلامی پژوهشکده باستانشناسی- 92 .
 • خلاصه مقاله ” معرفی اجمالی نقش کشتی بر روی خانه های اعیانی سیراف” همایش دوره اسلامی خرداد 92.
 • خلاصه مقاله ” بررسی باستان شناسی بافت” همایش شرق ایران دانشااه بیرجند.
 • خلاصه مقاله ” معماری گونسپان ملایر” همایش یازدهم پژوهشکده باستان شناسی. آذر – 91 .
 • خلاصه مقاله ” بررسی پتانسیل های فلزکاری کهن در سرشاخه های هلیل رود ” همایش باستانشناسی جیرفت اردیبهشت 92 .
 • خلاصه مقاله” بررسی و شناسایی سرشاخه های هلیل رود… ” همایش دوره اسلامی پژوهشکده باستان شناسی خرداد 92.

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com