Home / موضوعات نشریه

موضوعات نشریه

موضوعات نشریه

dscn1516

موضوع اصلی اصطلاح منظر«Landscape» بکار برده شده برای دنیای دریایی دارای ویژگی‌هایی است که باعث تمایز کاربرد آن با بافت کاملاً زمینی می‌شود. در حقيقت تفاوت آشکاری بین آن دو وجود ندارد زیرا مناظر همیشه توسط بشر استفاده و تجربه شده‌اند و با وجود محدودیت‌ها انسان همواره بین مناظر زمینی ...

Read More »