Home / اخبار و رویدادها (page 6)

اخبار و رویدادها

دوران بلوغ باستان‌شناسی‌دریایی در قسمت شمالی خلیج فارس

3-2

دوران بلوغ باستان‌شناسی‌دریایی در قسمت شمالی خلیج فارس ایران از جمله کشورهایی است که از خطوط ساحلی طولانی برخوردار است و از شمال به دریای‌کاسپی و از جنوب به خلیج‌فارس متصل است. خلیج‌فارس هم‌چون پُلی میان شرق و غرب می‌باشد که محل تلاقی فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ است. در جهان ...

Read More »

حضور نماینده ایران در نشست ‌بین‌المللی یونسکو

farhang-darya.com/

پس از گذشت پانزده سال از تصویب "پیمان حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب"، نماینده ایران برای حضور در نشست ‌بین‌المللی یونسکو با موضوع حراست از میراث فرهنگی‌زیرآب راهی پاریس خواهد شد.

Read More »